Superår för uppstickaren

Superår för uppstickaren

Ghader Mehravaran Navier har sedan sex år tillbaka haft olika roller på Serendipity och dess systerbolag inom segmentet fastigheter. Moderbolaget är känt för sin innovativa företagskultur där såväl ledningen som medarbetare uppmuntras till att utveckla nya affärsområden under Serendipitys paraply. 

När möjligheterna med fastighetsinvesteringar kom på tapeten var Ghader den som fick bygga upp det. För att kickstarta projektet kompletterades teamet med Poyan Katebi och Keyvan Houshmand. Därefter föll den långsiktiga strategin för hur uppstickaren kan ta marknadsandelar på den konservativa fastighetsmarknaden och göra goda affärer med samhällsnytta på plats.

  • Jag bär det huvudsakliga ansvaret för det legala biten och för riskhanteringen. En stor del av min roll är att ifrågasätta våra beslut och se till att vi håller rätt kurs. Min uppgift är att alltid säkerställa att vi håller den allra högsta kvaliteten.

Samfastigheter verkar i en bransch där kommuner, fastighetsbolag, omsorgsbolag och personer med särskilt stöd skapar ett komplext ekosystem. Det finns idag en stor brist på samhällsnyttiga bostäder samtidigt som aktörer som bygger fastigheterna möter en labyrint av regelverk, politiska risker och höga kvalitetskrav.  

  • Om man till exempel undersöker bygglovsförfarandet ser man att den processen är extremt krånglig. Alla kommuner bedömer olika och det är långa processer. Gruppbostäder är en känslig fråga och många grannar antar det värsta om vilka personer som ska bo där i slutändan. Det handlar dock ofta om en rädsla utan grund. Vi har lärt oss att jobba proaktivt. Därför pratar vi med grannarna innan vi söker bygglov och utbildar samt informerar.

Precis som i Serendipitys tidigare projekt har ambitionsnivån hållits hög. På Samfastigheter är förväntningar högt ställda, inte minst då bolaget har haft ett superår där både teamet, kunderna och antal projekt vuxit och verksamheten kunna gå in i en tillväxtfas. 

  • För min del är det viktigt att säkerställa kvaliteten trots en snabb tillväxt. Jag är den som ställer frågan om hur vi håller kvaliteten trots nya och fler projekt. Vi är en ny spelare på marknaden men har redan fått väldigt fin respons av de stora omsorgsbolagen som vi jobbar med i dagsläget. 
  • Ett av de sätten som vi riskminimerar är att hålla teamet sammansvetsat och förberedda på allt. Vi är briljanta när det går bra, men vi är ännu vassare i motgångar. Vi hittar alltid en extra växel i motgångar och teamet rör sig åt samma håll. Det ska man inte ta för givet. Kompetens går att köpa in men teamkänslan behöver byggas upp. När teamet växer och när våra affärer växer, det är då vi ska visa oss som starkast.  
1. December 2020.

Vi användercookies, en liten datafil som lagras i din dator för att öka säkerheten för våra användare samt förbättra de tjänster vi erbjuder. Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av det i din browser.

close button