De stora vårdoperatörerna: Humana

De stora vårdoperatörerna: Humana

Den svenska vård- och omsorgssektorn har nått en viss mognadsgrad och består idag av fem stora aktörer.

I serien “De stora vårdoperatörerna” kartlägger vi hur Ambea, Frösunda, Attendo, Team Olivia och Humana blev störst.

En av de mest tongivande aktörerna inom nordisk omsorg är Humana som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster som individ- och familjeomsorg, personlig assistans och äldreomsorg. Individ och familj samt Personlig assistans är Humanas starkaste ben. De står för närmare 90% av den svenska verksamheten. Humana är marknadsledande inom dessa två segment.

Komplicerad marknad

Endast 26% av marknaden är privatiserad och Humana, jämsides med de övriga privata vårdoperatörerna, siktar på fortsatt expansion. Den politiska risken i vinstdrivande omsorg har varit påtagligt. Detta är något som samtliga stora operatörer anger i sina riskanalyser. 

När de politiska diskursen skiftade fokus i samband med det blocköverskridande Januariöverrenskommelsen tonades en av omsorgsmarknadens stora riskfaktorer ner, även om det fortsatt finns lokala begränsningar och påtryckningar på hur och i vilken utsträckning privat omsorg kan bedrivas lokalt. Enligt senaste siffrorna har 168 av 290 svenska kommuner redan infört ett valfrihetssystem. Dock är Humana leverantör av personlig assistans till hela 248 kommuner. 

Mognadsgrad

Omsorgsmarknaden är en marknad som har började privatiseras i hög utsträckning i början av 1990-talet. Trots det visar marknaden tecken på en viss mognadsgrad. Stora delar av den tillgängliga nordiska marknaden om 150 miljarder i årlig omsättning ägs av Humana eller någon av dess största konkurrenter. 

Höga kvalitetskrav och ökad efterfrågan på individanpassad vård bidrar till att de stora spelarnas tillväxt sker till en stor del genom förvärv av mindre verksamheter i Sverige och i övriga Norden. Hög konkurrens och priskänsliga beställare försvårar även etableringen av nya aktörer till förmån av stora operatörer. Humanas, som har både finansiella muskler att investera med såväl som upparbetade processer för kostnadseffektiv uppsättning och drift av boenden i egen regi och på entreprenad, blir ett självklart val av leverantör inom den allt mer pressade välfärden. 

Finansiering

2015 tillträdde Rasmus Nerman som vd. Året därpå börsnoterades Humana. Idag består över hälften av aktieägarna av utländska aktörer. Endast 30% av årets resultat kan ligga till grund för utdelning och då med Humanas övriga tillväxtmål i beaktning.   

18. November 2020.

Vi användercookies, en liten datafil som lagras i din dator för att öka säkerheten för våra användare samt förbättra de tjänster vi erbjuder. Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av det i din browser.

close button